Sekretesspolicy

Registreringen av dina personuppgifter i Coachlicensvertyget ökar programmets användarvänlighet och ger dig möjlighet att genomföra delar av kursen för att sedan genomföra resten av modulerna vid ett senare tillfälle. Det ger också SKF möjlighet att kontrollera att du har rätt att verka som coach inom förbundet och validera ditt intyg för licens.
Genom att registrera dig i coachlicensverktyget samtycker du till att dina personuppgifter sparas. De används inte i annat syfte än ovan nämnda och lämnas inte ut till tredje part.

Information om genomförande och tillhandahållen licens är registrerad hos SKF så länge din licens är giltig eller tills du själv meddelar oss att du avslutar ditt uppdrag.

© Svenska Karateförbundet. All rights reserved.