Välkommen till verktyget för coachlicens


Du som ska ha rollen som coach på någon av Svenska Karateförbundets tävlingar måste från 2019-04-01 inneha och kunna visa upp en coachlicens på tävlingsdagen.

Det finns två steg:

1. Licens för coachning av barn.

Minimiålder för att få licens för coachning av barn är 16 år.

2. Coachlicens generell (alla åldrar)

Minimiålder för generell coachlicens är 18 år.

Obs: För att få generell coachlicens ska båda stegen genomföras (steg 1 måste genomföras innan steg 2).
Licensen gäller i 5 år från utfärdandedatum. Licensen kan återkallas vid brott mot coachreglerna.

 

Kostnad


Licens för coachning av barn 250:-  (Endast steg 1)

Generell coachlicens 350:- (Steg 1 och 2)

Generell coachlicens; komplettering 250:- (Steg 2 genomförs och ansöks vid senare tillfälle)

Så här gör du


Den kunskap du behöver finner du i de Coachregler, Tävlingsbestämmelser och Tävlingsregler som finns på SKFs webbplats:

http://www.swekarate.se/tavling/reglerdokument/

-Registrera dig för att skapa en användare på sidan

-Välj den licens du vill erhålla nedan för att genomföra licensprov.

-När du svarat rätt på frågorna och blivit godkänd genereras ett unikt digitalt intyg som visar att du klarat licensprovet vilket sparas till din profil (du hittar intyget under profil högst uppe till höger). 

Skriv ut och skicka intyget (för det steg du vill erhålla) tillsammans med kopia på giltig ID-handling, ansiktsfoto och kvitto på betalning via epost till info@swekarate.se.

Betalning sker via Bankgiro 442-4487 eller Swish: 123 365 32 01. ref. Coachlicens + ditt namn.

Lycka till!


STEG 1

Coach för barn

Minimiålder för att få licens för coachning av barn är 16 år. 

Licens för coachning av barn 250:-  (Endast steg 1)

Gör licensprov steg 1

STEG 2

Coachlicens generell (alla åldrar)

Minimiålder för generell coachlicens är 18 år.

Generell coachlicens 350:- (Steg 1 och 2)

Obs: För att få generell coachlicens ska båda stegen genomföras.

Gör licensprov steg 2

© Svenska Karateförbundet. All rights reserved.